Who Are the Armenians? 'Kim Bu Ermeniler' başlığıyla, Lora Sarı tarafından Türkçeye çevrildi. Bu kitap, Calouste Gulbenkian Vakfı'nın büyük desteğiyle, the Armenian Institute ve Aras Yayıncılık işbirliğinde yayımlandı. Kim Bu Ermeniler'e katkıları dolayısıyla aşağıdaki isimlere müteşekkiriz.

Bu kitabı tamamlamamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda yeteneğin bir araya geldiği capcanlı bir kitap ortaya çıkarmamızı mümkün kılan fotoğrafçılara, sanatçılara, müzisyenlere (hepsinin adı kitapta geçiyor) özellikle minnettarız.

Bize tavsiyelerde bulunan, çeşitli izinleri sağlayan ve diğer önemli konularda yardımı dokunanlar: Armenian Museum of America, Ermenistan Çocuk Sanatları Galerisi, Levon Aronian, Vahagn Avedian, Anny Bakalian, Ellen Dupont, Anahid Eskidjian, Mark Grigoryan, Piskopos Vahan Hovanessian, London Armenian Opera, Shushan Kerovpyan, Osman Köker, Shakeh Major Tchilingirian, Mary Saad, Hratch Tchilingirian, Gevorg Ter-Vardanyan, Lucila Tossounian.

Bu kitabın Türkçesi yayıma hazırlanırken, İngilizce özgün baskısı gözden geçirildi ve kitap Türkiye’deki toplumsal ve kültürel ortama uyarlandı. Türkçe baskısında katkılarını bizden esirgemeyen, Havva Kangal Erdoğan, Aram Kerovpyan, Virginia Kerovpyan, Arusyak Koç Monnet ve Altuğ Yılmaz’a teşekkür ederiz. The Armenian Institute kitabın Türkçe baskısını destekleyen Calouste Gulbenkian Vakfı’na müteşekkirdir. Kitabın İngilizce özgün baskısı Calouste Gulbenkian Vakfı ve Benlian Charity Trust’ın sağladığı cömert fonlarla mümkün olmuştur.

Ermenilerin geçmişte ve bugün nasıl bir hayat sürdüğünü anlatan bu kitap sayesinde Ermeni tarihini, geleneklerini, dilini, yemeğini, müziğini, sanatını ve zanaatını öğreneceksiniz. Bunların hepsi önemli. Bunlar kadar önemli olan bir başka şey de Ermenilerin tarih boyunca başka halklarla iç içe yaşadığı gerçeği. Üç bin yıl önce Anadolu’ya yerleşen Ermeniler, bu toprakları diğer halklarla paylaştılar. Ortadoğu ve Kafkasya’daki komşularından çok şey öğrendikleri gibi, yaşadıkları çeşitli ülkelere de önemli katkılarda bulundular. 20. yüzyılda, dünyanın dört bir yanı Ermenilerin evi oldu ve onlar bugün hâlâ çok sayıda dil öğrenebilen, komşularının örf ve âdetlerine saygı gösteren bir halk olarak bilinir. İletişimin ve teknolojinin gelişmesiyle dünyamız küçülmeye devam ederken, birbirimiz hakkında daha çok şey öğrenmenin herkes için faydalı ve ilgi çekici olacağını umuyoruz.